Lineaire hypotheek berekenen

Bereken maandlasten bestaande uit verschuldigde rente plus aflossing en de restschuld van een lineaire hypotheek. Bereken de nieuwe maandlasten bij een rentewijziging of extra aflossing.

Bij een lineaire hypotheek wordt elke periode een gelijke som afgelost op de hypotheek. De som waar rente over moet worden betaald neemt af en daarmee nemen ook de bruto en netto hypotheeklasten af gedurende de looptijd.

 

Berekening lineaire hypotheek

Hypotheeksom €
Rente %
Ingangsdatum
Looptijd
Hypotheekrenteafrek