Omrekenen bruto naar netto maandlasten van hypotheek

Met deze module is het mogelijk een omrekening te maken van het bruto hypotheek maandbedrag naar de netto kosten per maand. De module berekent bij benadering op hoeveel rente-aftrek u recht hebt. Er wordt hierbij rekening gehouden met het eigenwoningforfait.

De module gaat uit van: Fiscaal jaar 2015; de pensioengerechtigde leeftijd is nog niet bereikt. Houdt rekening met de aflossingen bij een lineaire of annuiteitenhypotheek. U dient bij Hoofdsom aan te geven wat de huidige restschuld is voor een betrouwbare berekening.

  1. 1. Eigenwoningschuld

  2. hoofdsom rente
  3. %
  4. %
  5. %
  6. default
  1. 2. Bedragen

  1. 3. Inkomens